Kas yra automobilio išmetimo sistema? | TOPTIS

Automobilio išmetimo sistema yra atsakinga už variklio išmetamųjų dujų nuvedimą į išorinę aplinką. Šiame straipsnyje aptarsime automobilių išmetimo sistemos funkciją, jų veikimą, skirtingus išmetimo vamzdžių tipus, veikiančios išmetimo sistemos svarbą ir automobilių išmetimo sistemų ateitį.

Kas yra automobilių išmetimo sistema ir kaip ji veikia?

Automobilio išmetimo sistemą sudaro kelios sudedamosios dalys: išmetimo kolektorius, katalizatorius, duslintuvas ir išmetimo vamzdis. Automobilio išmetimo sistemos veikimo procesas prasideda nuo degalų degimo variklyje, kurio metu susidaro energija ir išmetamosios dujos. Išmetimo kolektorius surenka variklio išmetamąsias dujas ir nukreipia jas į katalizatorių, kuris  naudodamas chemines medžiagas ir šilumą, suskaido kenksmingas dujas, o suskaidytos jos tampa mažiau kenksmingomis. Pavyzdžiui, anglies monoksidas paverčiamas anglies dioksidu, azoto oksidai – azotu ir deguonimi, o angliavandeniliai – vandeniu ir anglies dioksidu.

Kai dujos suskaidomos, jos nukreipiamos į duslintuvą, kuriame jos praeina per keletą kamerų ir pertvarų, kurios sugeria ir atspindi garso bangas, taip sumažindamos variklio keliamą triukšmą. Galiausiai dujos nukreipiamos į išmetimo vamzdį, kuriuo jos iš automobilio patenka į aplinką.

Automobilių išmetimo vamzdžių tipai

Išmetimo vamzdžių tipai pagrindine yra skirtomi pagal jų gamybos medžiagas. Dažniausiai išmetimo vamzdžiams gaminti naudojamos šios medžiagos: nerūdijantis plienas, aliuminizuotas plienas ir minkštas plienas.

Nerūdijantis plienas yra patvariausia ir atspariausia korozijai (plačiau apie tai kas yra korozija ir kaip apsaugoti automobilį nuo jos, skaitykite čia) medžiaga, naudojama išmetimo vamzdžiams gaminti. Ji taip pat yra brangiausia.
Aliuminizuotas plienas yra pigesnis už nerūdijantį plieną ir atsparesnis korozijai nei minkštasis plienas.
Minkštas plienas yra pigiausias iš šių trijų medžiagų ir mažiausiai atsparus korozijai.

Daugiau informacijos apie plieną automobilyje, skaitykite čia.

Veikiančios išmetimo sistemos svarba

Veikianti išmetimo sistema yra labai svarbi tinkamai automobilio eksploatacijai (Kas yra automobilio eksplotacija, skaitykite čia.). Jei išmetimo sistema neveikia, gali kilti rimtesnių problemų, įskaitant sumažėjusį degalų naudojimo efektyvumą, padidėjusį išmetamųjų teršalų kiekį ir sumažėjusį variklio našumą. Plačiau apie išmetimo sistemos gedimų simptomus, skaitykite čia.

Viena iš svarbiausių problemų, kurias sukelia netinkamai veikianti išmetimo sistema, yra padidėjęs išmetamųjų teršalų kiekis. Variklio išmetamosios dujos, įskaitant anglies monoksidą, azoto oksidus ir angliavandenilius, kenkia aplinkai ir žmonių sveikatai. Jei šios dujos nėra tinkamai pašalinamos iš automobilio, jos gali sukelti rimtų sveikatos problemų, įskaitant kvėpavimo sutrikimus, galvos skausmus ir pykinimą.

Netinkamai veikianti išmetimo sistema taip pat gali sumažinti automobilio degalų naudojimo efektyvumą. Taip yra todėl, kad dėl netinkamai veikiančios išmetimo sistemos variklis gali dirbti intensyviau nei reikia, todėl gali padidėti degalų sąnaudos. Be to, dėl blogai veikiančios išmetimo sistemos gali sumažėti variklio našumas, todėl gali sumažėti pagreitis ir galia. Išsamiau apie tai kas tiksliai yra degalų naudojimo efektyvumas, skaitykite čia.

Norint užtikrinti, kad išmetimo sistema veiktų tinkamai, būtina reguliari jos techninė priežiūra ir remontas. Kai kurie netinkamai veikiančios išmetimo sistemos požymiai: garsus išmetimo garsas (tai dažniausiai įtakoja prakiuręs duslintuvas, todėl patartina kuo greičiau atlikti duslintuvo virinimą), sumažėjęs pagreitis ir degalų naudojimo efektyvumas. Jei pastebėjote bet kurį iš šių simptomų, būtina, kad išmetimo sistemą patikrintų kvalifikuotas mechanikas.

Automobilių išmetimo sistemų ateitis

Automobilių išmetimo sistemų ateitis yra glaudžiai susijusi su tvarumo ir aplinkos apsaugos siekiu. Vis daugiau dėmesio skiriama kenksmingų išmetamųjų teršalų mažinimui ir automobilių degalų naudojimo efektyvumo didinimui, o tai skatina išmetimo sistemų konstrukcijos naujoves.

  • Viena iš tokių sričių – elektromobilių, kurių išmetimo sistemos neišskiria jokių teršalų, kūrimas. Kadangi vis daugiau žmonių renkasi elektromobilius, tradicinių išmetimo sistemų poreikis mažės.
  • Kita sritis, kuriai skiriama daugiausia dėmesio, yra efektyvesnių tradicinių vidaus degimo variklių išmetimo sistemų kūrimas. Tai apima efektyvesnių katalizatorių ir duslintuvų kūrimą, taip pat lengvesnių medžiagų naudojimą išmetimo sistemų konstrukcijoje, siekiant sumažinti automobilio svorį ir padidinti degalų naudojimo efektyvumą.
  • Taip pat vis daugiau dėmesio skiriama išmetimo sistemų, kurios gali paversti kenksmingas dujas naudingomis medžiagomis, kūrimui. Pavyzdžiui, atliekami išmetimo sistemų, kurios gali paversti anglies dioksidą naudingomis cheminėmis medžiagomis, pavyzdžiui, metanoliu, kuris gali būti naudojamas kaip degalai, kūrimo tyrimai. 

Daug dėmesio skirdami efektyvesnių ir tvaresnių išmetimo sistemų kūrimui, galime sumažinti kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekį ir apsaugoti aplinką ateities kartoms.

[booked-calendar style="list" calendar="52"]